Çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler açıklandı

AA

Her yıl çiftçiler çeşitli alanlarda desteklenmeye devam ediliyor.

“2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Böylece, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında yapılacak destekler belli oldu.

Desteklemelerden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Desteklemelerden, ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Verilecek destek ve miktarları:

Buna göre, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, şu destekler verilecek:

Dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 103 lirası mazot ve 46 lirası gübre olmak üzere toplam 149 lira.

Çeltik için 250 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 271 lira.

Fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira.

Kuru fasulye, mercimek, nohut, aspir için 103 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 124 lira.

Kütlü pamuk için 345 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 366 lira.

Patates, soya için 172 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 193 lira.

Yağlık ayçiçeği, kolza (kanola) için 121 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 142 lira.

Yem bitkileri için 94 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 115 lira.

Diğer ürünler için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira.

Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Toprak Analiz laboratuvarlarına asgari 50 dekar ve üzeri arazilerde, her 50 dekar araziye kadar bir analiz için 50 lira ödemesi yapılacak.

Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 30 ila 180 lira destek verilecek.

Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 30 lira destek verilecek.

İyi tarım uygulamaları desteği de kategorilerine göre dekar başına 30 ile 270 lira arasında değişecek.

Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 200 lira ödenecek.

Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek.

Katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekar başına 30 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 lira destek verilecek.

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler:

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler de tespit edildi.

Bu kapsamda kilogram başına buğdaya 100 kuruş, arpa, çavdar, tritikale, yulafa 50 kuruş, aspire 55 kuruş, çeltiğe 10 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, dane zeytine 15 kuruş, kolzaya (kanola) 100 kuruş, kuru fasulye, mercimek, nohuda 50 kuruş, kütlü pamuğa 160 kuruş, soyaya 60 kuruş, yağlık ayçiçeğine 100 kuruş, yaş çaya 30 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş destek sağlanacak.

Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere ilave yüzde 50 destek ödenecek.

Destek verilmeyecek durumlar:

Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

Model kapsamında desteklenen ürünlerin havza dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere mazot, gübre, fark ödemesi, sertifikalı tohum kullanım ve fındık alan bazlı gelir desteği verilmeyecek.

Çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler açıklandı

Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği

Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği, belirlenen havzalarda Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan “Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar” ile tespit edilen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x